Top Tên nhân vật Cấp
1
 [GM]-DieuYen 
 150 
2
 iShopee 
 143 
3
 dithangrephai 
 141 
4
 PhuongAnh2K 
 141 
5
 MauLieuDotNha 
 141