Top Tên nhân vật Cấp
1
 [GM-VNPLAY] 
 150 
2
 Zunk 
 107 
3
 iTieuTaThan 
 106 
4
 AndyVan 
 106 
5
 ShirakoSynkro 
 105