Tin Tức

Áo choàng: Kỵ Sĩ

31-10-2018


Áo Choàng: Kỵ Sĩ

 


      

 

Thời gian bán: 1/11/2018


Hiệu ứng hỗ trợ: 1/11/2018 - 30/11/2018


Ghi chú:
- Trang phục mua tại Webshop.
- Trang phục có hiệu lực vĩnh viễn.
- Riêng dòng hỗ trợ thuộc tính chi có tác dụng từ ngày 1/11/2018 đến 30/11/2018
Nghĩa là nếu bạn mua ngay từ 1/11/2018 bạn có thể sử dụng hiệu ứng này đến hết tháng 11.
Nếu bạn mua vào các ngày khác hiệu ứng trang phục vẫn sẽ mất đi vào ngày 30/11/2018

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ bộ phận Hỗ Trợ Trực Tuyến để được giúp đỡ.
Chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ cũng Hiệp Khách Vn-play!

Top