Tin Tức

Sự kiện: Mảnh ghép kỳ bí

12-07-2018


Thời gian:
Bắt đầu: sau bảo trì ngày 13/07/2018
Kết thúc: 15/08/2018

 

Nội dung:
Trong thời gian diễn ra sự kiện các hiệp khách sưu tầm các thẻ vật phẩm [A],B,[C] để đổi các phần thưởng đặc biệt.
 

     
Các thẻ vật phẩm A,B,C

 

Cách thức ghép các thẻ vật phẩm như sau:

 

Lưu ý:

  • Các thẻ vật phẩm C&B không thể giao dịch được.
  • Các vật phẩm mang đi tẩy luyện sẽ nhận được tính ngẫu nhiên bao gồm cả 2 thuộc tính mới Bạo Kích và Phòng Ngự Bạo Kích. Các nhân vật có thể tẩy luyện thuộc tính của vật phẩm lại nhiều lần.
  • Các vật phẩm mang đi tẩy luyện thì độ cường hóa sẽ về 0.
Top