Thông Báo - Bảo trì & Cập nhật Vào lúc 14:30 PM đến 17:30 PM

10/09/19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyếnServer sẽ bảo trì 14:00 phút đến 17h00 phút hôm nay.


Fix lỗi diện yên không sử dụng PET.

Fix lỗi hộp áo choàng nam - nữ.

Fix lỗi Túi lì xì sử dụng không được.

Skill AOE Cung
*Sau khi sử dụng kỹ năng skill 115 120 AOE cung vui lòng sử dụng mũi trên cung thăng thiên
* Lưu ý: phải mua ít nhất trên 2 mũi tên hoặc sll không mua 1 mũi tránh không aoe được nhé.

Sư tử hóng dùng lệnh !roar để sử dụng nhưng viết liền không cách. (sẽ fix cách trong thời gian tới)

Lỗi để pill shop vào auto bị dissconnect. - chỉ hỗ trợ skill buff & 1 số pill mặc định.


__________________________________
Trân trọng
Hiệp Khách VN-PLAY
wwww.hk.vn-play.com
Hiệp Khách Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________