Thông Báo - Cách thăng chức & dịch chuyển map và mốt số lệnh cơ bản

09/09/19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyếnBài viết tổng hợp các lệnh thăng chức:Bài viết tổng hợp các lệnh dịch chuyển:
Để người chơi có thể dễ dàng thao tác hơn khi trong trò chơi, có một số thao tác trong trò chơi có thể thay thế bằng các phím tắt :__________________________________
Trân trọng
Hiệp Khách VN-PLAY
wwww.hk.vn-play.com
Hiệp Khách Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________