Thông Báo - Cãi Lão Hoàn Đồng

23/05/19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyếnCải Lão Hoàn Đồng - một tính năng đặc biệt của Hiệp Khách VietGame được dành riêng cho hiệp khách đã đạt đến cấp độ 135 trở lên.

Sau khi đã Cải Lão Hoàn Đồng, các hiệp khách sẽ tiếp tục được học những tuyệt thế võ công mới đầy bí ẩn và những cuộc hành trình đầy thú vị.

Hướng dẫn chuyển sinh lần 1
Điều kiện tham gia:
Nhân vật đạt đẩng cấp 135 có 1 Hỗn Nguyên Công Phổ trong hành trang.
Các bước thực hiện:
Khi đã đạt đủ điều kiện trên, nhân vật click chuột phải vào Hỗn Nguyên Công Phổ để thực hiện thao tác nhận nhiệm vụ.

VD: gõ lệnh '@luyentang1' để nhận nhiệm vụ Cãi Lão Hoàn Đồng 1.

Sau khi đã nhận nhiệm vụ các bạn có thể mở giao diện nhiệm vụ lên để xem các bước hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 1:
Từ Huyền Bột Phái đến khu vực Hạ Sơn Thôn (mở map để xem) đánh cuồng ngưu thu thập 10 tấm da mang về cho Kim Hương Ngọc.

Bước 2:
Sau khi hoàn thành bước 1 đến gặp Bình Thập Chỉ để hỏi về phương thuốc giúp tu luyện nội công Cãi Lão Hoàn Đồng.

Bước 3:
Theo lời Bình Thập Chỉ đi đánh heo rừng và thu thập 10 cái răng về cho Bình Thập Chỉ và phục mệnh hoàn thành giai đoạn Cãi Lão Hoàn Đồng lần 1.

Phần thưởng nhận được khi Chuyển Sinh 1
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh, các hiệp khách sẽ nhận được các phần thưởng sau:
  • 650 điểm tiềm năng
  • 300,000,000 Gold
  • Huy Chương Vân Du
  • Áo Choàng Chuyển Sinh
  • Ấn Chuyển Sinh (Trợ giúp các vấn đề liên quan đến tính năng chuyển sinh)

Lưu ý:
  1. Sau khi chuyển sinh nhân vật sẽ trở về đẳng cấp 10 và điểm kinh nghiệm sẽ về 0.
  2. Reset toàn bộ khí công và võ công nhân vật đã học đồng thời điểm kỹ năng cũng về 0.
  3. Nhân vật sau khi chuyển sinh điểm kinh nghiệm nhận được khi tiêu diệt quái vật sẽ giảm 10% so với lúc chưa chuyển sinh.

__________________________________
Trân trọng
Hiệp Khách VN-PLAY
wwww.hk.vn-play.com
Hiệp Khách Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________