Thông Báo - Gia công trang sức

23/05/19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyếnGIA CÔNG TRANG SỨC
1) Sơ lược
- Gia công trang sức có thể hiểu nôm na như cường hóa đồ
- Gia công trang sức để tăng thêm các chỉ số (dame, def, HP ... cụ thể sẽ đề cập bên dưới)
- Chỉ có trang sức lv 60 trở lên mới có thể gia công và phân giải
- Trang sức gia công tối đa là +10
- Gia công thành công sẽ +1 cấp, thất bại sẽ mất trang sức
- Muốn gia công trang sức thì phải có các nguyên liệu tương ứng (nguyên liệu chung, nguyên liệu đặc thù của nhẫn-dây chuyền-bông tai)
- Khi gia công sẽ không dùng được phúc vận phù (và dĩ nhiên áo choàng mm cũng sẽ không có tác dụng hỗ trợ)
- Có thể dùng các vật phẩm hỗ trợ đặc thù cho trang sức: Trang sức kỹ thuật phù ...


2) Phân giải
- Để có được nguyên liệu, phải đem trang sức đi phân giải
- Phân giải thành công sẽ được nguyên liệu đặc thù (phân giải nhẫn sẽ ra NL nhẫn, tương tự dây chuyền & bông tai)
- Phân giải thất bại sẽ được nguyên liệu chung
- Bảng số lượng NL khi phân giải trang sức:

[​IMG]
(VD: phân giải trang sức lv 80 sẽ được 2~3 cái NL riêng nếu thành công hoặc 6~10 cái NL chung nếu thất bại)


- Để phân giải trang sức, hãy đến tìm NPC Tiêu Xuân Thủy (Liễu Chính Quan) hoặc NPC Lục Tiểu Hoàng (Tam Tà Quan) chọn dòng thứ 3, bỏ trang sức muốn phân giải vào rồi bấm đồng ý

[​IMG]
- Thường dùng các trang sức sau để phân giải:
+ Dây chuyền: dây chuyền né tránh lv 60, 80
+ Nhẫn: nhẫn chính xác lv 60, 80
+ Bông tai: bông tai sinh mệnh lv 60, 100

3) Gia công
- Để gia công trang sức, bạn cần có đủ loại NL và số lượng NL tương ứng với lv của trang sức như bảng sau:

[​IMG]
(VD: gia công TS lv 100 cần có 1 NLR và 2 NL chung)
- Sau khi gom đủ NL, bạn hãy đến NPC Tiêu Xuân Thủy hoặc Lục Tiểu Hoàng chòn dòng thứ 4 để gia công trang sức (Ctrl + Click vào trang sức, rồi tới nguyên liệu để nó tự nhảy vào bảng, sau đó đồng ý và ... cầu nguyện)

[​IMG]

4) Chỉ số tăng thêm

- Dây chuyền: tăng def (sức phòng ngự)
[​IMG]

- Nhẫn: tăng dame (sức tấn công)
[​IMG]
- Bông tai: tăng HP (sinh mệnh)
[​IMG]

__________________________________
Trân trọng
Hiệp Khách VN-PLAY
wwww.hk.vn-play.com
Hiệp Khách Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________