Thông Báo - Nâng cấp áo choàng thời trang

23/05/19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyếnHướng dẫn nâng cấp áo choàng thời trang
Hệ thống phân huỷ:

  • Hệ thống có chức năng phân hủy các áo loại choàng thời trang, khi phân huỷ thành công bạn có thể nhận được các nguyên liệu dùng để cường hóa hoặc chuyển đổi áo choàng.

Hệ thống cường hóa:

  • Hệ thống này có tác dụng cường hóa áo choàng lên 1 cấp độ cao hơn kèm theo các hiệu ứng hỗ trợ.Đặc biệt số lần cường hóa áo choàng sẽ không bị giới hạn,có thể cường hóa lên đến 15 -20 hoặc cao hơn nữa.Khi cường hóa, hợp thành không thành công vẫn giữ được trang phục ban đầu không bi phá huỷ.
  • Các hiệu ứng hỗ trợ sẽ được cộng thêm hoặc thay đổi và chỉ số tăng lên khi cường hóa thành công.Điểm này sẽ giúp các bạn mạnh hơn khi luyện cấp và tham gia các trận chiến.

Hệ thống chuyển đổi:

  • Hệ thống chuyển đổi hiệu ứng trang phục đang có ở cấp cao hơn sang 1 trang phục khác có cấp thấp hơn.Qui trình chỉ diễn ra 1 chiều và trang phục chuyển đổi phải cùng giới với trang phục cần chuyển đổi.
  • Lưu ý: chỉ chuyển đồi dòng cường hoá chứ không chuyển đổi dòng nhiệt huyết thạch op vào. Nên áo choàng cần chuyển sang phải op sẵn ngọc nhiệt huyết thạch rồi!

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]


__________________________________
Trân trọng
Hiệp Khách VN-PLAY
wwww.hk.vn-play.com
Hiệp Khách Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________