Thông Báo Thông Báo - Kết thúc đua top máy chủ vn-play.

01/10/19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyếnSau bao ngày cày cuốc vất vả 12 ngày hôm nay và chính ngay lúc này vào lúc 00:00 ngày 1/10/2019
Lưu ý: Các bạn nằm trong danh sách top 5 server vui lòng inbox cho fanpage.
*Thời gian phát qua top 5 server*
- Từ 15:00 ngày 01/10 đến hết ngày 03/10/2019 nếu 5 bạn không inbox cho BQT. Thì quà thưởng sẽ dành cho các người phía dưới như top 6 7 ..vv
- Danh sách 5 Cao thủ Server:

+Top 1:
- Vũ khí full option + 12 (thuộc tính random, yêu hóa random, 5 giai đoạn)
- 1 áo choàng full khí công 2 (vĩnh viễn)
+Top 2:
- Vũ khí full option + 10 (thuộc tính random, yêu hóa random, 5 giai đoạn)
- 1 áo choàng full khí công 2 (15 ngày)
+Top 3:
- Vũ khí full option + 08 (thuộc tính random, yêu hóa random, 5 giai đoạn)
- 1 áo choàng full khí công 2 (7 ngày)
+Top 4:
- Vũ khí full option + 06 (thuộc tính random, yêu hóa random, 5 giai đoạn)
- 1 áo choàng full khí công 1 (7 ngày)
+Top 5:
- Vũ khí full option + 05 (thuộc tính random, yêu hóa random, 5 giai đoạn)
- 1 áo choàng full khí công 1 (7 ngày)__________________________________
Trân trọng
Hiệp Khách VN-PLAY
wwww.hk.vn-play.com
Hiệp Khách Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________