Thông Báo - Sơ lược về chức năng [Bái sư - học võ công]

23/05/19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyếnĐiều kiện cơ bản:
- Sư phụ phải là nhân vật đã thăng chức lần 2
- Đệ tử tối thiểu là nhân vật đã thăng chức lần 1
- Khoảng cấp chênh lệch giữa đệ tử và sư phụ tối thiểu là 20
- Sư phụ có thể nhận tối đa 3 đệ tử.
- Đệ tử chỉ có thể nhận 1 sư phụ.
- Các thế lực khác nhau không thể tạo quan hệ
- Sư phụ và đệ tử phải là người cùng lớp nhân vật, cùng thế lực

Tạo quan hệ:
Để tạo quan hệ thì đối phương phải đồng ý và tạo bằng phương pháp nhập từ mệnh lệnh đề nghị
Lệnh sư phụ nhận đệ tử gõ dòng lệnh: /inviteapprentice [Tên đệ tử]
Đệ tử nhận sư phụ gõ dòng lệnh: /requestmaster [Tên sư phụ]
Lưu ý: đệ tử và sư phụ phải đứng gần nhau

[​IMG]
Hủy bỏ sư đồ:
- Bạn có thể tự động sắp xếp lại quan hệ mà không cần hỏi ý kiến đối phương
Sư phụ hoặc đệ tử gõ: /abandonrelationship [Tên nhân vật] : sẽ hủy bỏ mối quan hệ với nhân vật thích hợp (thầy trục xuất đồ đệ, đồ đệ từ chối sư phụ)

[​IMG]


Phần thưởng liên quan đến sư đồ:
Phần thưởng cơ bản cho sư phụ:khi đệ tử đánh quái nhận được kinh nghiệm thì sư phụ được 1% số kinh nghiệm đó
Ví dụ: đệ tử đánh hổ được 1000 điểm kinh nghiệm thì sư phụ sẽ nhận được 10 điểm kinh nghiệm

Yêu cầu: sư phụ phải online

Truyền thụ võ công:
- Đệ tử có thể học 1 trong các võ công của sư phụ (skill 1-108)
- Sư phụ chỉ có thể truyền cho đệ tử những võ công của thăng chức lần tiếp theo
- Kỹ năng sau khi truyền cho đệ tử thì sư phụ sẽ không thể sử dụng được nữa! (đã truyền đi rồi mà)
Ví dụ: đệ tử thăng chức lần 3 thì chỉ có thể nhận skill của thăng chức lần 4 trở xuống (tức là max là skill 97)

Cách truyền thụ:

  • Mở UI sư đồ lên bằng phím tắt Ctrl+B.
  • Chọn tên đệ tử muốn truyền võ công.
  • Bấm vào nút chiêu thư bên dưới chữ truyền thụ, 1 UI võ công sẽ hiện ra. Hiển thị tất cả kỹ năng 1-108 của sư phụ đã học.
  • Sư phụ chọn võ công cần truyền thụ và kéo sang UI sư đồ.
  • Sau khi kéo xong thì UI sư đồ bên đệ tử sẽ hiển thị kỹ đăng đã truyền thụ.
  • Kỹ năng sau khi truyền cho đệ tử rồi thì sư phụ không thể sử dụng nữa.

Lưu ý: võ công chỉ có thể truyền thụ khi đệ tử đang online và không thể thay đổi võ công khác khi đã truyền thụ xong

Giao diện:

[​IMG]

Giao diện của đệ tử

[​IMG]

Giao diện của sư phụ

__________________________________
Trân trọng
Hiệp Khách VN-PLAY
wwww.hk.vn-play.com
Hiệp Khách Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________