Thông Báo Cập nhật chức năng chuyển sinh Hiệp Khách Vn-play

16/12/19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyếnChuyển sinh là một tính năng đặc biệt của thế giới Hiệp Khách Giang Hồ Vn-Play được dành riêng cho các nhân vật đã đạt
đến cảnh giới nhất định.
Sau khi đã chuyển sinh, các bạn sẽ tiếp tục học được những tuyệt thế võ công mới đầy bí ẩn và những cuộc hành trình đầy thú vị.
Sau bảo trì ngày mai - thứ ba ngày 17/12/2019, tính năng chuyển sinh sẽ được chính thức ra mắt các hiệp khách.

Thời gian:
Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì thứ ba ngày 17/12/2019.

Hướng dẫn chuyển sinh:
Yêu cầu:
Các hiệp khách tham gia các tính năng trong game để tích lũy vật phẩm Trấn Thành Càn Khôn


Sau khi tích lũy đủ 999 mảnh Trấn Thạch Càn Khôn, chuột phải để tiến hành chuyển sinh, tất nhiên là phải thỏa mãn điều kiện
cập độ bên dưới cho các lần chuyển sinh.


Sau khi chuyển sinh, nhân vật sẽ trở về cấp độ 11, tất cả kỹ năng, khí công nhân vật đã học sẽ bị mất.

Hiệu quả nhận được khi chuyển sinh:
Sau khi hoàn tất quá trình chuyển sinh các hiệp khách sẽ nhận được phần thưởng sau:

Gia tăng chỉ số nhân vật :

Các chỉ số nhân vật không cộng dồn sau mỗi lần chuyển sinh

Phong hiệu chuyển sinh:

Hiệu quả hỗ trợ chỉ có tác dụng khi các hiệp khách sử dụng Phong Hiệu Chuyển Sinh (Mua trong shop tích lũy)


Chỉ những nhân vật đã có chuyển sinh mới có thể kích hoạt thuộc tính của phong hiệu.


__________________________________
Trân trọng
Hiệp Khách VN-PLAY
wwww.hk.vn-play.com
Hiệp Khách Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________