Thông Báo Thông Báo - Bảo trì máy chủ 18:00 đến 18:05 ngày 30/09/2019

30/09/19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyếnBQT sẽ loại bỏ những vật phẩm từ shop tích lũy thay vật phẩm khác.
- Những tài khoản dùng lệnh !doithuong sẽ hoàn trả point.
- Những tài khoản dùng lện !mua và khai báo tốt tại fanpage sẽ thu hồi.

* Có 1 số tài khoản biết BQT phát hiện và đã thông báo nhưng cố tình giao dịch đồ sang acc khác sẽ *khóa tài khoản*.
* Và sẽ tra cứu các tài khoản giao dịch và tiến hành xữ lý luôn.
Lưu ý:
Những tài khoản bị BQT khóa các bạn có thắc mắc cứ inbox cho fanpage để được giải đáp.