Thông Báo Thông Báo - Danh sách quét lần 1 về vụ bug 0 cash shop tích lũy

29/09/19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyếnTruy quét lần 1 lỗi bug điểm tích lũy dùng lệnh !mua = 0 cash để trục lợi
Danh sách: Tài khoản & nhân vật đã bug shop tích lũy 0 cash.

Các tài khoản giao dịch liên quan đến các tài khoản này sẽ cập nhật tiếp tục tại đây.
BQT sẽ làm thẳng tay các tài khoản đã thông báo rồi nhưng vẫn cứng đầu cố ý chống đối.


__________________________________
Trân trọng
Hiệp Khách VN-PLAY
wwww.hk.vn-play.com
Hiệp Khách Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________