Thông Báo Tin Tức - Tham gia Thế lực chiến tại Kênh 3 vào thứ 7 & chủ nhật hàng tuần

22/09/19Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyếnHóa thân thành Hiệp khách, các bạn sẽ có 2 con đường để lựa chọn:
- Chính phái hoặc Tà phái và có cơ hội tham gia vào những chiến trận bất tận giữa 2 thế lực.
Thế lực chiến:
- Chiến trận giữa 2 thế lực: Chính và Tà được diễn ra hàng tuần nhằm khẳng định lý tưởng và sức mạnh của thế lực mình.
Thời gian báo danh:
- Vào 21:00 đến 21:05 thứ 7 & chủ nhật hàng tuần.

Thời gian chiến đấu:
- 15 phút
Thời gian đánh Boss:
- 15 phút
Kênh tham gia:
- Kênh 3 (Thế lực chiến).
Cách tham gia:
- Các Hiệp khách phải đăng nhập vào game trước 5 phút khi diễn ra thế lực chiến để chuẩn bị đăng ký tham gia.

- Khi hệ thống xuất hiện bảng thông báo đăng ký tham gia, bạn gõ lệnh "!vaothelucchien".
- Sau khi bạn chọn sẽ được di chuyển đến khu vực chờ riêng của từng thế lực.

- Các Hiệp khách sẽ thấy xuất hiện một cánh cửa to, bước qua cánh cửa này, hàng loạt hiểm nguy đang chờ các bạn.


- Mỗi thế lực sẽ có 6 npc_boss, các bạn phải cố gắng tiêu diệt được thật npc_boss của phe phái thù địch, boss đối phương và vẫn phải chú ý bảo vệ boss của mình.
- Hệ thống sẽ tính điểm dựa theo số lần giết được đối phương và cấp độ của hai bên.
- Tiêu diệt được boss đối phương, thế lực bạn sẽ chiến thắng. Nếu đến khi kết thúc Thế lực chiến, chưa bên nào giết được boss của đối phương, thế lực cao điểm hơn sẽ chiến thắng.
Phần thưởng thế lực chiến:
Phe Chiến thắng:

- Vật phẩm Ngày lễ tết của thế lực (Phần thưởng chiến thắng Thế Lực Chiến. Hiệu quả 300% điểm kinh nghiệm kéo dài 30 phút.
- 500 point
- 15.000 điểm võ huân
Chiến bại:
- Vật phẩm Quyết tâm của thế lực (Bồi thường khi bại trong Thế Lực Chiến. Hiệu quả 150% điểm kinh nghiệm kéo dài 30 phút.
- 250 point
- 7.500 điểm võ huân
Lưu ý:
- Phe thắng: sẽ được ở lại đánh 4 boss Kì lần thú nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn.
- Phe thua: sẽ quay về thành huyền bột.
- Các bạn vui lòng thoát khỏi kênh 3 và quay về kênh 1 & 2 để tiếp trục train cấp.


__________________________________
Trân trọng
Hiệp Khách VN-PLAY
wwww.hk.vn-play.com
Hiệp Khách Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________